Skovvej 25, 6880 Tarm
+45 50869306
Mandag 20.  
Tirsdag 21.  
  18.00 U 11 Drenge A. Mejrup/Hvam - Tarm/Foersum GF
  20.15 U 19 Drenge A. Kolding KFUM - Tarm/Foersum GF
Onsdag 22.  
Torsdag 23.  
  17.15 U 11 Drenge B. Vorgod/Barde - Tarm/Foersum GF
  19.15 Serie 2 Herrer. Vorgod/Barde - Tarm/Foersum GF
Fredag 24.  
Lørdag 25.  
Søndag 26.  
  09.00 U 9 Pige B. RSU/Ringkøbing - Tarm/Foersum GF 2
  09.30 U 13 Drenge C. Vildbjerg KFUM - Tarm/Foersum GF
  10.00 U 11 Pige A. Snejbjerg - Tarm/Foersum GF
  10.40 U 9 Drenge B. Vorgod/Barde - Tarm/Foersum GF
  10.45 U 13 Pige A. Snejbjerg - Tarm/Foersum GF
  11.30 U 11 Drenge A. Ikast KFUM - Tarm/Foersum GF
  11.30 U 11 Pige C. Vorgod/Barde - Tarm/Foersum GF 2
  12.15 U 13 Pige C. Vorgod/Barde - Tarm/Foersum GF 2
  12.20 U 15 Pige B. Aulum HK - Tarm/Foersum GF
  13.00 U 19 Pige A. Ikast Håndbold - Tarm/Foersum GF
Mandag 27.  
  19.30 U 17 Drenge A. Lemvig Nissum Håndbold 2 - Tarm/Foersum GF
Tirsdag 28.  
  20.00 U 19 Drenge A. CØ/05 Ølgod - Tarm/Foersum GF
Onsdag 29.  
Torsdag 30.  
Fredag 31.  
  17.00 U 13 Drenge C. Tarm/Foersum GF - Spjald Fritid