Skovvej 25, 6880 Tarm
+45 50869306

FORMÅL:

Det er gymnastikafdelingens formål at kunne tilbyde gymnastik, aerobic og andre gymnastikrelaterede aktiviteter for alle aldre med de midler som står til rådighed og sørge for, at den folkelige gymnastik fremmes mest muligt. 
 

MÅLSÆTNING:

* at den enkelte aktive oplever fysisk og psykisk velvære

* at den enkelte aktive føler glæde ved at dyrke gymnastik

* at den enkelte aktive får et godt og udbytterigt sammenhold på holdet og i foreningen 

* tilstræbe at tilfredsstille de behov og ambitioner den enkelte aktive/leder må have

* at fremme lysten til at være frivillig leder i afdelingen ved gode råd og vejledning, så ansvaret 
ikke alene hviler på ledere/hjælpeledere. Endvidere tilpasse ansvaret med udfordringen og kvalifikationen

* at være på forkant med udviklingen indenfor gymnastik, aerobic og andre gymnastik-relaterede aktiviteter

* at tilbyde de aktive/ledere de bedst mulige faciliteter og redskaber

* at fremme lysten til at blive frivillig leder, således der er kontinuitet af ledere/instruktører fra år til år