Skovvej 25, 6880 Tarm
+45 50869306

Tarm-Foersum Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling onsdag 30. september klokken 19.00 i Tarm Idrætscenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning / håndbold / gymnastik

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Præsentation og godkendelse af udvalgsmedlemmer

6. Valg af forretningsudvalg

a) næstformand (Jan Andersen) modtager genvalg 

b) kasserer (Annette Balzer) modtager genvalg

c) valg af 2 suppleanter

7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag 24. september 2020

På bestyrelsens vegne

Svend Aage Jensen

Formand